Praktisch -
vergoeding zorgverzekering


De kindertherapie bestaat uit vijf tot twintig sessies. We starten met een intakegesprek. Elke week werk ik individueel met uw kind. Tussendoor - doorgaans na vijf sessies - voeren we een oudergesprek. We sluiten de therapie af met een oudergesprek. Oudergesprekken en sessies duren een uur.

Kosten

Kindsessie € 72,50
Intakegesprek € 72,50
Oudercoaching / ouderbegeleiding € 72,50

Bedragen zijn inclusief btw.

Vergoeding kindertherapie

Informeer bij uw zorgverzekeraar naar de vergoedingen. Praktijk Heel het kind is aangesloten bij de beroepsvereniging voor Integraal Therapeuten.

Vereniging van Integraal Therapeuten: lidcode 261.08.A
AGB code Bettyna de Levie: 90040273
AGB code Heel het Kind: 90018704
Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg: RBNG 103068 R
Kamer van Koophandel: 24485454

Praktisch - werkwijze

U bent vrij in Uw keuze voor mijn praktijk. U kunt uw kind zelf bij mij aanmelden. U heeft geen verwijzing nodig.

Ik werk zelfstandig en onafhankelijk.

Het dossier wordt met niemand gedeeld, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming . Ik ben verplicht de gegevens van het kind te beschermen volgens de privacyregels van mijn beroepsvereniging.

Soms is overleg met school behulpzaam in het proces van het kind en dat gaat altijd in overleg met u als ouder.