Privacy verklaring

In mijn praktijk ga ik zorgvuldig om met de persoonsgegevens van de mensen en kinderen waarmee ik werk.

Naam, adres, telefoonnummer, email, geboortedatum, naam van de zorgverzekering bewaar ik schriftelijk in een afgesloten kast, en zijn alleen door mij persoonlijk in te zien.

Gegevens en informatie die voortkomen uit de sessies worden met de hand geschreven en op papier bewaard in dossiermappen. Dit dossier wordt in een archiefkast opgeslagen en kan worden afgesloten.

Zonder voorafgaande goedkeuring worden er geen persoonsgegevens gedeeld met derden, of gebruikt voor andere doeleinden.

In geval van intervisie en supervisie bijeenkomsten met collegae kan een casus anoniem worden besproken ter verbetering en ondersteuning va het proces van de cliënt, waar ik vooraf schriftelijk toestemming heb gevraagd in het behandelcontract.

Bettyna de Levie